Хүүхэд тээвэрлэх автомашинтай боллоо.

Тус хэлтэс нь Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хүүхэд тээвэрлэх 12 хүний суудалтай авто машинтай боллоо. Олон олон хүүхдүүдийн хөгжил, хамгаалал, оролцооны гүүр болох алтан шар зам нь өлзийтэй байг