Хөдөлмөрийн гэрээ

Нийтлэсэн: 2016-08-29 | Үзсэн: 1749Дэлгэрэнгүй

Хүүхэд үрчлэх, үрчлүүлэх ерөнхий нөхцөл

Хүүхдээ үрчлүүлэх тухай эцэг, эхийн зөвшөөрөл болон хүүхэд үрчлэн авах тухай хүсэлтийг бичгээр гаргаж, нотариатаар, гэрчлүүлсэн байна. Гэрлэгчдийн хэн нэг нь хүүхэд үрчлэн авч байгаа бол энэ тухай зөвшөөрлийг эхнэр буюу нөхрөөсөө авна. Бүтэн өнчин хүүхэд, түүнчлэн эцэг, эх нь хоёулаа иргэний эрх зүйн эрхийн бүрэн чадамжгүй бол хүүхдийг нь  үрчлүүлэх тохиолдолд хуульд өөрөөр заагаагүй

Нийтлэсэн: 2016-06-08 | Үзсэн: 1322Дэлгэрэнгүй

“Хүүхдэд ээлтэй байгууллага шалгаруулах” журам

Нийтлэсэн: 2016-05-04 | Үзсэн: 1532Дэлгэрэнгүй

Цагдаа, ХТҮГ-ын хамтарсан тушаал

Нийтлэсэн: 2015-11-26 | Үзсэн: 1179Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалт

Нийтлэсэн: 2015-09-28 | Үзсэн: 1057Дэлгэрэнгүй