Нийтлэсэн: 2017-11-01 | Үзсэн: 2664Дэлгэрэнгүй

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжийн төлөвлөгөө

Нийтлэсэн: 2017-11-01 | Үзсэн: 2661Дэлгэрэнгүй

Нийтлэсэн: 2017-09-25 | Үзсэн: 2532Дэлгэрэнгүй

Дулаан Багахангай аяны төлөвлөгөө

Нийтлэсэн: 2017-09-25 | Үзсэн: 2528Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын 2017 оны төлөвлөгөө

2017 onii tuluwluguu

Нийтлэсэн: 2017-06-08 | Үзсэн: 2444Дэлгэрэнгүй