Иргэд хүлээн авах

Гараг Уулзалтын цаг Цайны цаг
1 Даваа 09:00-13:00
14:00-18:00
13:00-14:00
2 Мягмар 09:00-13:00
14:00-18:00
13:00-14:00
3 Лхагва 09:00-13:00
14:00-18:00
13:00-14:00
4 Пүрэв 09:00-13:00
14:00-18:00
13:00-14:00
5 Баасан Дотоод ажил 12:00-13:00