Нийслэлийн ногоон бүсийн зуслангуудын ээлжийн хуваарь гарлаа