Зөвлөгөө

Хүний тархи 6-12 насанд нь сурах үйл явцыг хамгийн их дэмждэг бөгөөд энэ насандаа хүүхдүүд аливааг далд ухамсраараа суралцаж байдаг.
Хүүхэд тархиныхаа хөгжлийн хамгийн идэвхтэй энэ үедээ ичих, санаа зовох, удаан бодож эргэлзэх зүйлгээгээр аливааг амархан хүлээж авдаг.