Хүүхдээ сонсох өдрийн 1 дүгээр шатны уулзалт зохион байгуулагдлаа.

Нийслэлийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн шийдвэрээр “Жил бүрийн 05 дугаар сарын сүүлийн 7 хоногийн лхагва гараг”-ийг “Хүүхдээ сонсох өдөр” болгон зарласантай холбогдуулан Хангай цогцолбор сургуулийн 6-12 дугаар ангийн сурагчид, ангийн дарга нар болон хүүхдийн өөрөө удирдлагын байгууллагын хүүхдүүдтэй 1 дүгээр шатны уулзалт зохион байгууллаа.