Сүүн сэтгэл сайн үйлсийн аян

Одонтой ээжүүдийн бүлгэмээс санаачилсан Сүүн сэтгэл сайн үйлсийн аянд хэлтсийн албан хаагчид нэгдэж залуучуудын салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хандивын хайрцаг аялуулж 578,000 мянган төгрөгийн хандив өргөлөө.