Амьдрах ухааны сургалт зохион байгуулагдаж байна.

ШШГЕГ харьяа Төв аймгийн Баян сумын хорих 415-р ангийн 45 албан хаагчдад амьдрах ухааны сургалтыг 2018 оны 01 сарын 28-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтаар харилцаа гэж юу? эерэг харилцааны давуу тал гэх мэт сэдвүүдээр ярилцлага хийж хөгжөөнт тоглоом тоглож албан хаагчдын мэдлэгийг тэллээ.