“Цахим гэмт хэрэг” сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх Unfriend аяны хүрээнд “Цахим гэмт хэрэг” сургалтыг ЗДТГ, Илч орд,  ЖДҮДТ, ИТХ, Хот тохижилт, 44-р цэцэрлэг болон Төв аймгийн Баян сумын Хорих 415-р ангийн албан хаагчдад зохион байгууллаа. Нийт 7  байгууллагын 151 албан хаагч оролцож Unfriend хөдөлгөөнд нэгдлээ.