Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн ээлжит хуралдаан зохион байгуулагдлаа.

Дүүргийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн ээлжит хуралдаан зохион байгуулагдлаа. Тус хуралд хүүхдийн өөрөө удирдлагын байгууллагуудын төлөөлөл 20 сурагч, эцэг эхийн төлөөл 10 иргэн оролцож “Сургуулийн орчин дахь хүүхэд хамгаалал”, “Эрүүл мэндийн орчин дахь хүүхэд хамгаалал” сэдвүүдээр хэлэлцлээ.