Багахангай дүүргийн Хүүхэд, Гэр бүлийн хөгжлийн төвийн 1 сарын төлөвлөгөө