Багахангай дүүргийн ХГБХТөвийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө