“ЗӨВ ТУСГАЛ” аян үргэлжилж байна.

Багахангай дүүргийн ГХУСАЗСЗ, Багахангай дүүргийн цагдаагийн хэлтэстэй хамтран 2019.05.24-ний өдөр Багахангай дүүргийн иргэд болон Хангай цогцолбор сургуулийн сурагч нарт “ЗӨВ ТУСГАЛ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Амьдралын үнэ цэнэ сэдвээр Чила Лектор лекц уншлаа  

Нийтлэсэн: 2019-05-27 | Үзсэн: 33643Дэлгэрэнгүй

ЖИЖҮҮРИЙГ ЗОХИЦУУЛАГЧ БОЛГОЁ

         Хангай цогцолбор сургуулийн жижүүрүүдийн ажлыг эрчимжүүлэх, жижүүр сургчдын хоорондын харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх зорилгоор “ЖИЖҮҮРИЙГ ЗОХИЦУУЛАГЧ БОЛГОЁ” аян зохион байгуулагдаж байна. “ЖИЖҮҮРИЙГ ЗОХИЦУУЛАГЧ БОЛГОЁ” аяны эхний сарын санал асуулгыг Хангай цогцолбор сургуулийн 6-12 дугаар ангийн 251 сурагчаас авч хичээлийн 1-р байрнаас Б.Луубаатар, хичээлийн 2-р байрнаас Б.Мөнхжаргал нар шалгарлаа. #Мэндлэх #Хүндлэх #Инээмсэглэх #Чиглүүлэх

Нийтлэсэн: 2019-05-23 | Үзсэн: 33634Дэлгэрэнгүй

Сэргээн засах сургалт үйлдвэрлэлийн төв дүүрэгт ажиллалаа.

Сэргээн засах сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөс дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхдүүд болон ахмадуудад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, протез, ортопедийн засвар үйлчилгээ, сэтгэл зүйн зөвлөгөөг нийт 103 хүнд өглөө. Мөн дүүргийн төрийн болон аж ахуй нэгжийн ажилтан, албан хаагчид, иргэдэд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний талаарх хууль эрх зүйн мэдээлэл”, “Хөгжлийн бэрхээлийн талаарх ойлголт, хандлага” зэрэг сэдвүүдээр сургалт зохион

Нийтлэсэн: 2019-05-22 | Үзсэн: 33624Дэлгэрэнгүй